Xây dựng nhà vệ sinh phục vụ du khách tại các điểm du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.230

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh du lịch, Bộ VHTTDL đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành hữu quan và các địa phương khẩn trương lập kế hoạch, đôn đốc các đơn vị quản lý các điểm du lịch triển khai xây dựng hoặc chỉnh trang nâng cấp các công trình vệ sinh công cộng hiện có đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Theo đó, hiện nay tại nhiều điểm du lịch trên địa bàn cả nước, công trình vệ sinh công cộng chưa đảm bảo điều kiện về trang thiết bị, vệ sinh, thẩm mỹ, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. Thời gian qua, những thông tin này được phản ánh qua báo chí, mạng internet làm cho một bộ phận khách du lịch có nhìn nhận sai lệch về thuần phong mỹ tục cũng như chất lượng dịch vụ của du lịch Việt Nam.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng đó, hướng tới xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch với hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của đất nước Việt Nam, Bộ VHTTDL đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành hữu quan và các địa phương trong tỉnh, thành khẩn trương lập kế hoạch, đôn đốc các đơn vị quản lý các điểm du lịch triển khai xây dựng hoặc chỉnh trang nâng cấp các công trình vệ sinh công cộng hiện có đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
Phấn đấu trong 2 năm 2013-2014 toàn bộ các điểm du lịch trên địa bàn có nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Trước mắt, đảm bảo từ này đến hết năm 2012 có ít nhất 50% số điểm du lịch trên địa bàn có nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch và coi đây là hoạt động có tính đột phá trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong năm nay.
Bộ VHTTDL đã giao Tổng cục Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và quy định tạm thời tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch để hướng dẫn các địa phương thực hiện.
Đồng thời, Bộ VHTTDL yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh, thành thực hiện tốt chủ trương này.

Nguồn: : Văn phòng Bộ VHTTDL