Khai quật khảo cổ tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Cập nhật:
Lượt xem: 2.241

Bộ VHTTDL vừa cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật 09 hố tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Thành cổ Hà Nội, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thời gian khai quật từ ngày 25/4 đến 30/12/2012, với diện tích 500m2, bao gồm 09 hố (H1:20m2; H2: 20m2; H3: 100m2; H4: 20m2; H5: 20m2; H6: 20m2; H7: 200m2; H8: 50m2; H9: 50m2).

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương. Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hoá (Bộ VHTTDL).

 

Nguồn: : Văn Phòng - Bộ VHTTDL