Hoàn tất Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”

Cập nhật:
Lượt xem: 2.586

Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã được Sở VHTTDL Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ và Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam hoàn tất bổ sung và sẽ được đệ trình UNESCO vào ngày 15/5/2012.

Ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ cho biết, hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã hoàn tất khâu chỉnh lý, bổ sung cuối cùng. Hồ sơ sẽ được gửi đến UNESCO trong ngày 15/5/2012 đề nghị xem xét công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trong thời gian UNESCO xem xét, đánh giá hồ sơ đề cử, Phú Thọ đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền, quảng bá về “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Tỉnh cũng sẽ phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao xây dựng kế hoạch để lãnh đạo tỉnh làm việc với Văn phòng UNESCO Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của 24 nước thường trực Ủy ban liên chính phủ của UNESCO tại Việt Nam nhằm tranh thủ vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận đối với hồ sơ đề cử; đồng thời xây dựng kế hoạch vận động hồ sơ ở nước ngoài.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong gia tộc. Đó là một tập tục truyền thống, có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, khẳng định người Việt có chung một thủy tổ, nguồn gốc. Thờ cúng Hùng Vương, thờ cúng thủy tổ của dân tộc trở thành một biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Nguồn: : Báo Tổ quốc