Tổng cục Du lịch tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Cập nhật:
Lượt xem: 6.354

Ngày 11/5/2012, tại Tổng cục Du lịch đã diễn ra khóa tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 cho cán bộ chuyên viên của Tổng cục Du lịch nhằm nâng cao nhận thức chung, hướng tới tiếp tục triển khai đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đáp ứng đúng thời hạn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Phó Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp cho biết: việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được Chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng, phải hoàn thành trước 31/12/2012. Tổng cục Du lịch là một trong 10 đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng ISO trước ngày 31/12/2012 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Buổi tập huấn nhận thức chung về ISO 9001:2008 do chuyên gia của Công ty Tư vấn Chất lượng Quốc tế hướng dẫn với nội dung gồm 4 phần: khái quát ISO và tiến trình phát triển ISO 9000; nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:20008; khó khăn và thuận lợi áp dụng ISO; các giai đoạn xây dựng áp dụng và chứng nhận ISO 9001:2008.  

Khóa tập huấn nhận thức chung về ISO 9001:2008 là bước thứ ba trong 8 bước của quá trình xây dựng, áp dụng và chứng nhận ISO 9001:2008 bao gồm: cam kết của lãnh đạo; thành lập Ban điều hành; tập huấn; khảo sát hệ thống hiện tại; lập kế hoạch thực hiện; xây dựng văn bản Hệ thống quản lý chất lượng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chứng nhận ISO 9001:2008. Tiếp sau buổi tập huấn nhận thức chung, Tổng cục Du lịch phối hợp với Công ty Tư vấn Chất lượng quốc tế tiếp tục tổ chức hai buổi tập huấn về văn bản hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ sẽ được triển khai trong thời gian tới.  

 

Nguồn: : VTR