Đề nghị cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp

Cập nhật:
Lượt xem: 2.367

Ngày 18/5/2012, Tổng cục Du lịch có công văn số 483/TCDL-VP đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp Lữ hành và Khách sạn cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp.

Xem toàn bộ công văn

Nguồn: : TCDL