UNESCO duyệt Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Cập nhật:
Lượt xem: 2.835

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Phú Thọ cho biết, hồ sơ đề cử “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đã hoàn tất khâu cuối và đã được gửi sang UNESCO đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong năm 2012.

Các hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động đã và đang được triển khai đồng bộ để vận động cho việc công nhận: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thì hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được gửi tới UNESCO, ban thư ký của UNESCO đã thẩm định và yêu cầu bổ sung một số hình ảnh và nội dung để làm rõ hơn đây là tín ngưỡng cộng đồng.

Thờ cúng tổ tiên là một tập tục truyền thống, có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo rất riêng của người Việt Nam. Bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong gia tộc, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có từ xa xưa đã trở thành bản sắc văn hóa của cộng đồng với triết lý “Con người có tổ có tông”.

Thờ cúng Hùng Vương có tầm quan trọng trong tâm thức của người Việt, khẳng định người Việt có chung một thủy tổ, nguồn gốc. Thờ cúng Hùng Vương, thờ cúng thủy tổ của dân tộc trở thành một biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng kết nối giữa quá khứ với hiện tại, có tác dụng vun đắp tình thương yêu gia đình, làng xã và đất nước./.

 

Nguồn: : VOV