Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về khu du lịch, điểm du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.326

Tổng cục Du lịch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trên website www.vietnamtourism.gov.vn về Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về khu du lịch, điểm du lịch tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Rất mong nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của độc giả. Thời hạn đóng góp ý kiến từ ngày  30/5/2012 đến ngày 30/7/2012.

Mọi ý kiến xin gửi về:

Tổ biên tập Thông tư

Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch)

80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

E-mail: quanhh@yahoo.com

 

Dự thảo Thông tư