Khuyến khích tại mỗi di tích chỉ đặt một hòm công đức

Cập nhật:
Lượt xem: 2.831

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2245/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đột phá thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở về đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, tuyên truyền tạo sự chuyển biến căn bản, bền vững việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội đến năm 2013.

Thông qua thực hiện Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của toàn ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục xây dựng và thực hiện nếp sống văn hoá trong lễ hội; thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tạo sự chuyển biến căn bản, bền vững trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội đến năm 2013, tạo chuyển biến rõ rệt nhằm hạn chế dần và chấm dứt hoạt động mê tín dị đoan, khắc phục tình trạng xả rác, rải tiền lẻ bừa bãi tại các di tích, nơi thờ tự.          
Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác quản lý và tổ chức lễ hội như: Quy chế festival ngành nghề; Quy hoạch tổng thể lễ hội; Đề án Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thu từ hoạt động lễ hội; Tổ chức hội nghị hội thảo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đánh giá thực trạng thực hiện nếp sống văn minh nhằm kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực phát sinh trong lễ hội: Tổ chức hội nghị đánh giá Công tác quản lý và tổ chức lễ hội: Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2012 (tháng 3 năm 2012); Hội nghị tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2012 (tháng 12 năm 2012); Tổ chức 02 Hội thảo về “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý tiền công đức - Thực trạng và giải pháp” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 4 năm 2012), Tổ chức 02 Hội thảo về Quy hoạch lễ hội tại phía Bắc và phía Nam.  
Xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội: Hướng dẫn chính quyền địa phương tổ chức sắp xếp hợp lý các dịch vụ phục vụ du khách: Có biển chỉ dẫn sơ đồ các khu vực trong khuôn viên di tích. Sắp xếp hợp lý nơi sắp lễ, giá để đồ lễ, nơi dâng lễ, đốt hương, hoá sớ. Xem xét, bố trí hợp lý nơi thắp hương đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ cho di tích; khuyến khích việc ở mỗi di tích (di tích đơn lẻ hoặc di tích thuộc cụm di tích) chỉ đặt một lư hương chung phục vụ người hành lễ; Có bảng tóm tắt giới thiệu lịch sử, giá trị kiến trúc, văn hoá nghệ thuật của di tích.    
Hướng dẫn khách tham quan và người hành lễ không đặt tiền lễ, tiền công đức lên các ban thờ hoặc gài tiền lẻ vào đồ lễ, tượng Phật cũng như các hiện vật khác làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích; trang phục lịch sự; Bố trí nơi chứa rác thải, nhà vệ sinh đảm bảo tiện lợi cho nhân dân khi đến tham quan hành lễ.           
Quy hoạch sắp xếp hệ thống hàng quán dịch vụ khoa học, hợp lý, nơi trông giữ phương tiện giao thông thuận tiện cho nhân dân về dự lễ hội.
Nghiêm cấm mua bán ấn phẩm văn hoá chưa được phép lưu hành, phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự xoá bỏ nạn ăn xin, các tệ nạn xã hội như trộm cắp, lừa đảo, cờ bạc, nghiện hút, móc túi trong lễ hội.    
Hướng dẫn du khách đến thăm quan, hành lễ: Trang phục sạch sẽ, gọn gàng, kín đáo và lịch sự. Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường, không xâm hại đến di vật và cảnh quan di tích. Khi hành lễ có thái độ đúng mực, đảm bảo trật tự theo thứ tự hành lễ, sử dụng lễ vật tiết kiệm, không cầu kỳ, lãng phí, không cắm và đốt hương tuỳ tiện, dâng lễ, thắp hương, hoá sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định.      
Quy định về đặt các thùng (hòm) công đức và đặt đĩa giọt dầu: Bố trí đặt các thùng (hòm) công đức và đặt đĩa giọt dầu tại vị trí hợp lý. Mỗi di tích đặt không quá 03 hòm công đức tại các 03 ban thờ chính, đĩa đặt tiền giọt dầu chỉ đặt trên những ban thờ chính. Khuyến khích tại mỗi di tích (di tích đơn lẻ hoặc di tích thuộc cụm di tích) chỉ đặt 01 hòm công đức ở vị trí thích hợp.
Chỉ đạo điểm tại một số di tích về thực hiện nếp sống văn minh, tạo chuyển biến tích cực làm mô hình nhân trên diện rộng các điểm di tích và lễ hội: Đền Hùng (Phú Thọ), Chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh), Đền Trần - Phủ Dày (Nam Định), Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương), Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), Đền Bà Chúa Xứ (An Giang); Chùa Núi Bà Đen (Tây Ninh).
Quyết định nêu rõ thời gian hoàn thành việc xây dựng mô hình quản lý di tích phù hợp vào quý IV-2012.     
Tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở về công tác tổ chức và quản lý lễ hội
Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, có hình thức xử lý kịp thời những sai phạm tiêu cực trong hoạt động tổ chức lễ hội, vi phạm Luật Di sản văn hoá, xâm hại di tích và ảnh hưởng môi trường các cơ sở tín ngưỡng để lễ hội phát triển lành mạnh, đúng hướng.
Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến kiến thức về giá trị của di tích và lễ hội, giáo dục về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, kịp thời thông tin hai chiều và phản ánh nét đẹp trong hoạt động lễ hội.

Nguồn: : Bộ VHTTDL