Chính phủ đồng ý tổ chức Festival du thuyền quốc tế năm 2012

Cập nhật:
Lượt xem: 2.255

- Ngày 22/06/2012, Văn phòng Chính phủ ra công văn số 4562/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc tổ chức Festival du thuyền quốc tế năm 2012.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và công ty cổ phần Thái Sơn Bình Dương thuộc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng tổ chức Festival du thuyền quốc tế năm 2012 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kinh phí thực hiện từ nguồn huy động xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để tổ chức Festival du thuyền quốc tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

Hương Lê

Trung tâm Thông tin du lịch