Bộ VHTTDL: Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Giang (Quảng Ninh)

Cập nhật:
Lượt xem: 2.312

Ngày 20/6, Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 1999/BVHTTDL-DSVH gửi Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Giang, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm theo Công văn số 54/DTTĐ-QLDA (ngày 20/4/2012) của Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh về việc xin thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Giang, Bộ VHTTDL cơ bản thống nhất nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Giang bao gồm các hạng mục: Tôn tạo Đại đình, Nghi môn, Bình phong, Tả mạc, Hữu mạc, bếp, vệ sinh, sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh cần lưu ý một số vấn đề sau:

Đối với Đại đình: Cần thu hẹp lòng nhà Hậu cung, không mở cửa đi ở gian giữa Hậu cung và hai bên ống muống; chỉnh sửa thống nhất chi tiết bậc lan can và vật liệu trên các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng; dự án cần đề xuất giải pháp bảo quản để sử dụng lâu dài các hiện vật (hoành phi, câu đối, đồ thờ tự… hiện có tại đình).

Đối với Nghi môn: Chi tiết mui luyện và phượng trên đỉnh trụ cần làm to hơn đển có tỷ lệ tương xứng với phần thân trụ.

Đối với Bình phong: Vị trí của bút và kiếm nhìn từ trong ra ngoài phải theo nguyên tắc tả bút, hữu kiếm; Không làm hổ phù nhìn vào đình và cần lược bỏ chi tiết hoa sen.

Dự án cần bổ sung nội dung bảo quản các bia đá và tu bổ cổng vào đình hiện có.

Nghiên cứu giảm bớt diện tích lát sân để bổ sung diện tích trồng cây xanh nhằm tôn tạo cảnh quan di tích.

Bộ VHTTDL đề nghị Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành, đồng thời giao Cục Di sản Văn hoá thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án.

 

Nguồn: : Cinet