Hội nghị tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2012

Cập nhật:
Lượt xem: 1.945

Cục Di sản văn hóa được phép tổ chức hội nghị tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2012 theo Quyết định số 2528/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2012.  

Cho phép Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội nghị - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2012 dành cho cán bộ lãnh đạo các bảo tàng, ban quản lý di tích, trung tâm di sản, khu di tích, phòng quản lý di sản văn hóa và phòng nghiệp vụ văn hóa( thuộc Sở VHTTDL) trên toàn quốc. Địa điểm: Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Thời gian: 03 ngày từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9 năm 2012. Tổng số học viện và khách mời 330 người. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Tập huấn lấy từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2012. Chánh văn phòng, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính và Cục trưởng Cục di sản văn hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguồn: : Cinet