TP. Hồ Chí Minh: Thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 8.302

Vừa qua UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4713/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Sở VHTTDL.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Sở VHTTDL có tên giao dịch quốc tế là Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center; tên viết tắt: HTPC; Trụ sở đặt tại: số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở VHTTDL; có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở VHTTDL về công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trong và ngoài nước; lựa chọn thị trường du lịch trong và ngoài nước để xây dựng kế hoạch và triển khai tố chức các hoạt động liên kết, quảng bá, tiếp thị kinh doanh du lịch; quan hệ đối ngoại hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp du lịch, các tỉnh thành trong và ngoài nước về xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch; Tổ chức và tham gia các chương trình hội thảo, hội chợ, triển lãm, sự kiện, quảng cáo về xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố trong và ngoài nước;

Xây dựng chương trình, kế hoạch, các dự án chuyên đề nhằm xúc tiến có hiệu quả trong công tác mở rộng thị trường du lịch, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh du lịch, thông tin du lịch và hoạt động đầu tư, dịch vụ du lịch tại TP. Hồ Chí Minh;

Kết hợp Hiệp hội du lịch thành phố tổ chức các hoạt động liên kết, xây dựng các chương trình xúc tiến, quảng bá, thông tin tuyên truyền các sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, tạo điểm nhấn du lịch thành phố đối với du khách trong và ngoài nước nhằm nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch TP. Hồ Chí Minh;

Phối hợp xây dựng phim giới thiệu du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các báo, đài của thành phố và Trung ương theo kế hoạch được phê duyệt; tham mưu kế hoạch xây dựng, biên tập và cập nhật thông tin ngành trang web xúc tiến quảng bá du lịch thành phố bằng các ngôn ngữ, thành lập các điểm thông tin du lịch cho du khách tại các điểm trung tâm thành phố, sân bay, nhà ga, các điểm tham quan...

Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đoàn của các hãng lữ hành, các cơ quan, tổ chức truyền thông quốc tế vào Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, làm việc nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, du lịch của thành phố; phối hợp tổ chức đoàn khảo sát cho các hãng lữ hành, các cơ quan liên quan của thành phố và các địa phương có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm phát triển thị trường, phát triển sản phẩm du lịch của nước ngoài;

Tổ chức nghiên cứu hướng dẫn phát triển thị trường khách du lịch trong và ngoài nước, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp nhằm định hướng sản phẩm du lịch, tìm kiếm thị trường phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch, đầu tư dự án du lịch theo đúng chính sách chủ trương kế hoạch của thành phố; tổ chức hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tham gia tiếp thị triển lãm và hội chợ thương mại, khảo sát thị trường, dịch vụ đào tạo, tổ chức sự kiện phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp;

Nghiên cứu, đề xuất các kế hoạch công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trung hạn và ngắn hạn; Đề xuất các chiến lược tiếp thị, quảng bá hình ảnh du lịch thành phố là điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn;

Chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức các hoạt động liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch; Tham gia tư vấn cho việc liên kết, hỗ trợ thúc đẩy thành lập các dự án, các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực du lịch;

T.H

 

Nguồn: : CINET