Chính phủ phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020

Cập nhật:
Lượt xem: 2.191

(TITC) - Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/02/2013.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình góp phần thực hiện chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đến năm 2015, Việt Nam sẽ thu hút từ 7 đến 7,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 36-37 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 10 - 11 tỷ USD và đến năm 2020 sẽ thu hút từ 10-10,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 47-48 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 18-19 tỷ USD.

Đến năm 2020, Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước, có hệ thống cở sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp. Các sản phẩm du lịch đa dạng và có thương hiệu, đảm bảo chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới.

Ngành Du lịch sẽ xây dựng và chuyển giao cho các địa phương khoảng 20 sản phẩm tiêu biểu, đặc thù, có chất lượng cao vào năm 2015 và 50 sản phẩm vào năm 2020 dựa trên cơ sở ưu tiên phát triển các sản phẩm có nhiều lợi thế như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái;...  Tập trung nâng cao chất lượng cho 30% sản phẩm du lịch vào năm 2015 và 70% vào năm 2020 của các khu tuyến, điểm du lịch trên toàn quốc; Hỗ trợ cho 30% tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế trong việc khai thác và phát triển sản phẩm thông qua các hình thức liên kết…

Bên cạnh đó là hàng loạt các hoạt động sẽ được triển khai trong giai đoạn này như xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và 7 vùng du lịch của cả nước; hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến du lịch và củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý du lịch trên toàn quốc…nhằm đảm cho ngành Du lịch Việt Nam phát triển theo hướng bền vững./.

Chi tiết văn bản

 

TTTTDL