Xây dựng khu văn hóa nhà Trần kết hợp trường quay phim cổ trang Việt Nam tại Khu di tích Yên Tử

Cập nhật:
Lượt xem: 2.720

Bộ VHTTDL đã ban hành Văn bản số 283/BVHTTDL-DSVH ngày 10/02 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về chủ trương đầu tư xây dựng khu văn hóa nhà Trần kết hợp trường quay phim cổ trang Việt Nam tại Khu di tích Yên Tử.

Sau khi nghiên cứu Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu văn hóa Nhà Trần kết hợp với trường quay phim lịch sử cổ trang Việt Nam, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:


Việc xây dựng Khu văn hóa nhà Trần kết hợp trường quay phim lịch sử cổ trang Việt Nam là hạng mục không có trong nội dung Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/02/2013. Phạm vi quy hoạch xây dựng đề xuất nằm trong vùng bảo vệ cảnh quan di tích Yên Tử thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ninh, và một phần phạm vi quy hoạch (gồm đường vào khu quy hoạch) nằm trong khu vực bảo vệ II của Khu di tích Yên Tử. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 334/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng lập tờ trình kèm theo hồ sơ nêu rõ lý do, sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi, quy mô, dự báo tác động môi trường, nguồn vốn thực hiện... trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ.


Đồng thời, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo sau khi được Thủ tướng Chính phu cho phép bổ sung nội dung này vào Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/02/2013.

 

Nguồn: : bvhhtdl.gov.vn