Tiêu chuẩn ASEAN về khách sạn xanh và nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Cập nhật:
Lượt xem: 10.164

(TCDL) – Trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN, vừa qua, TCDL đã phối hợp với các nước thành viên ASEAN xây dựng hai bộ tiêu chuẩn ASEAN trong lĩnh vực lưu trú là Tiêu chuẩn khách sạn xanh (ASEAN Hotel Standard) và tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (ASEAN Homestay Standard).

Đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố nghiên cứu tài liệu để hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn triển khai tiêu chuẩn trên.

Chi tiết văn bản

Tiêu chuẩn khách sạn xanh Asean (tiếng Việt)

Tiêu chuẩn khách sạn xanh Asean (tiếng Anh)

Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Asean (tiếng Việt)

Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Asean (tiếng Anh)

Nguồn: : Vụ Khách sạn TCDL