Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2006

Cập nhật:
Lượt xem: 3.255

Trong tháng 2/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 336.000 lượt, giảm 0,3% so với tháng 1/2006. Tính cả 2 tháng đầu năm lượng khách quốc tế ước đạt 673.048 lượt, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2005.  

 

10 thị trường hàng đầu

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2005

Trung Quốc

96.277

- 31,9%

Mỹ

83.295

+ 31,8%

Hàn Quốc

80.989

+ 57,0%

Nhật Bản

58.589

+ 29,1%

Campuchia

52.256

+ 64,7%

Ðài Loan

47.665

+ 5,6%

Úc

37.036

+ 34,1%

Pháp

22.237

+ 7,8%

Canada

18.666

+ 27,9%

Anh

15.599

+ 9,6%

Các thị trường khác

160.439

-

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2005

Du lịch, nghỉ ngơi

396.131

+ 13,2%

Công việc

86.928

+ 38,6%

Thăm thân nhân

116.755

+ 11,4%

Mục đích khác

73.233

+ 8,6%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)