Phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.096

Tại TP. Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch tại hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước”.

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, quản lý, người làm công tác bảo tồn bảo tàng trong cả nước.

Hiện toàn quốc có 663 di tích, địa điểm di tích liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, 37 di tích cấp quốc gia. Trong những năm qua, hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc không ngừng phát triển, có vị trí và tầm quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Nhiều tham luận tại hội thảo đã đưa ra những đề xuất giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu để hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng phát huy hiệu quả, tập trung đổi mới trưng bày; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo tồn bảo tàng; tăng cường hợp tác với các đơn vị lữ hành du lịch, hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Nguồn: : Báo Văn hóa