Lượng khách quốc tế đến VN năm 2004

Cập nhật:
Lượt xem: 14.649

Trong tháng 12 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 283.626 lượt người. Cả năm 2004, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2.927.876 lượt người, tăng 20,5% so năm 2003.  

 

Theo thị trường

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2003

Trung Quốc

778.431

+ 12,3%

Mỹ

272.473

+ 24,5%

Nhật Bản

267.210

+ 27,5%

Ðài Loan

256.906

+ 23,4%

Hàn Quốc

232.995

+ 79,1%

Úc

128.661

+ 37,9%

Pháp

104.025

+ 19,9%

Campuchia

90.838

+ 11,2%

Anh

71.016

+ 12,1%

Đức

56.561

+ 26,8%

Các thị trường khác

668.760

-

Theo phương tiện

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2003

Đường hàng không

1.821.595

+ 30,6%

Đường biển

263.362

+ 9,0%

Đường bộ

842.919

+ 6,3%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2003

Du lịch, nghỉ ngơi

1.583.985

+ 27,9%

Công việc

521.666

+ 11,4%

Thăm thân nhân

467.404

+ 19,2%

Mục đích khác

354.821

+ 7,4%

 


(Nguồn: Tổng cục Thống kê)