Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Tiếp đón trên 55,34 nghìn lượt khách tham quan trong quý I năm 2014

Cập nhật:
Lượt xem: 2.250

Quý I/2014, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã tiếp đón trên 55,34 ngàn lượt người đến tham quan các điểm di tích, đạt 25,16% kế hoạch năm, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó có trên 2,9 ngàn lượt người nước ngoài, đạt 18,4% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo tàng cũng duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, vệ sinh phát dọn các điểm di tích thuộc phạm vi quản lý; sưu tầm và tiếp nhận 404 hiện vật liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia; xây dựng nội dung thuyết minh trưng bày Nhà Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; tiếp tục thực hiện việc trưng bày và biên kịch nội dung thuyết minh Nhà trưng bày Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho kịp tiến độ phục vụ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nguồn: : Báo Điện Biên Phủ