Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và quảng bá xúc tiến du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.984

(TITC) – Ngày 19/6/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn gửi Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch nhằm phổ biến về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và quảng bá xúc tiến du lịch.

Theo đó, Tổng cục Du lịch đã xây dựng hai ứng dụng “Hệ thống phân tích và thông báo tự động về các phản hồi liên quan đến du lịch trên internet” và trang “Facebook fanpage” chính thức của Du lịch Việt Nam. Việc sử dụng hai chương trình ứng dụng này sẽ giúp các tổ chức và doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và quảng bá thương hiệu du lịch.

Địa chỉ để truy cập hai ứng dụng trên internet:

- Hệ thống phân tích và thông báo tự động về các phản hồi liên quan đến du lịch trên internet http://thuonghieu.tourism.vn

- Facebook fanpage http://facebook.com/Vietnamtourism.fanpage

Thông tin liên hệ:

Vụ Thị trường du lịch – Tổng cục Du lịch

80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04.39423760/ Máy lẻ: 171     Fax: 04.39424115

Email:  tmd@vietnamtourism.gov.vn

TITC