Bắc Ninh siết chặt công tác quản lý lễ hội năm 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 2.126

Ông Nguyễn Văn Ánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: Những năm qua, việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đảm bảo đúng quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Tuy nhiên, việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Năm 2015, Bắc Ninh sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, chấn chỉnh lễ hội.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã sớm hướng dẫn các địa phương có lễ hội xây dựng kế hoạch tổ chức, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng, chú trọng quy hoạch tổng thể không gian văn hóa, nghiêm cấm việc kinh doanh trong khu vực nội tự; hướng dẫn, nhắc nhở du khách đặt tiền công đức đúng nơi quy định. Đối với các lễ hội quy mô lớn, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh thống nhất nội dung, chương trình, quy mô tổ chức để xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Đặc biệt, năm 2015, Bắc Ninh sẽ xử lý nghiêm các hình thức thu phí không hợp lý; xâm hại, lấn chiếm di tích; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để truyền đạo trái phép, hoạt động mê tín dị đoan; lưu hành văn hóa phẩm ngoài luồng; đốt đồ mã sai quy định; đánh bạc dưới mọi hình thức, trò chơi trá hình, trộm cắp, hành khất, bán hàng rong trong lễ hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Ông Nguyễn Văn Ảnh cũng nhấn mạnh: Khi tổ chức lễ hội, tỉnh Bắc Ninh sẽ chú trọng tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, hát quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống để giữ gìn và phát huy giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Kinh Bắc. Để lễ hội đầu Xuân 2015 diễn ra an toàn, nghiêm túc, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các ngành chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời chấn chỉnh các hiện tượng gây tâm lý không tốt cho du khách.

Năm 2014, mặc dù Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác lễ hội, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hiện tượng hành khất ở một số lễ hội (hội Lim, đền Bà Chúa Kho). Hiện tượng khấn thuê, chèo kéo khách, đổi tiền lẻ trong khu vực di tích và trong lễ hội hoặc khách đặt tiền “giọt dầu” tùy tiện vẫn còn.

Nguồn: : Báo CAND