Hội nghị tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2014

Cập nhật:
Lượt xem: 2.484

(TITC) - Ngày 15/1/2015, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đạt được nhiều kết quả, tạo không khí tươi vui, sôi nổi trong cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế cần giải quyết, đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý lễ hội trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Cục Văn hóa cơ sở, năm 2014, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Hoạt động lễ hội diễn ra sôi nổi trên khắp các địa phương trong cả nước, đa dạng về loại hình, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh, đảm bảo an toàn trật tự. Công tác tuyên truyền, công tác quản lý tiền công đức, tiền giọt dầu và sử dụng hợp lý tiền có mệnh giá nhỏ, hoạt động dịch vụ phục vụ du khách gắn với du lịch, thực hiện nếp sống văn minh lễ hội đều có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Thông qua tổ chức lễ hội, hệ thống di tích, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích được thực hiện tốt; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường ở các di tích và lễ hội đã dần được cải thiện...

Toàn cảnh hội ngh

Bên cạnh đó, công tác quản lý và tổ chức lễ hội còn tồn tại những hạn chế như việc đảm bảo an ninh trật tự ở một số lễ hội chưa được đảm bảo, hiện tượng chen lấn xô đẩy, tắc nghẽn giao thông cục bộ vẫn còn tồn tại; việc thực hiện nếp sống văn minh tại một số lễ hội chưa cao, vẫn còn hiện tượng ăn xin, chèo kéo du khách, dịch vụ đổi tiền lẻ, đặt tiền tùy tiện trong di tích; quy hoạch hàng quán dịch vụ trong khu vực di tích, lễ hội chưa được kịp thời chú trọng; công tác tuyên truyền, giới thiệu về di tích, lễ hội còn hạn chế...

Trong năm 2015, Bộ VHTTDL sẽ chủ trì xây dựng và tham mưu Chính phủ ban hành Quy chế về công tác quản lý, tổ chức lễ hội để kịp thời điều chỉnh hoạt động lễ hội, đặc biệt là các loại hình lễ hội mới; tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về cưới, tang, lễ hội; hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Các tỉnh, thành cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền về di tích lịch sử, ý nghĩa lễ hội và nếp sống văn minh nơi thờ tự, lễ hội, đưa các hoạt động văn hóa truyền thống và các trò chơi dân gian làm phong phú phần hội; quan tâm đến việc trùng tu, tôn tạo di tích, trong đó có quy hoạch xây dựng tổng thể mặt bằng tổ chức lễ hội; chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền địa phương, các ngành chức năng và lực lượng tại chỗ trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội; thường xuyên giám sát, kiểm tra, tổ chức thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động lễ hội…

Năm 2015 sẽ diễn ra nhiều ngày lễ, kỷ niệm của đất nước với quy mô lớn, thời gian nghỉ Tết và các ngày lễ tương đối dài nên các điểm di tích và lễ hội sẽ thu hút đông người tham gia. Vì vậy, cần sớm xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đặc biệt là việc tổ chức lễ hội diễn ra đảm bảo an ninh trật tự, lành mạnh, hiệu quả.

TTTTDL