Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật:
Lượt xem: 7.115

(TITC) – Ngày 23/1/2015, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Xem chi tiết văn bản