Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kiểm tra đột xuất công tác tổ chức lễ hội

Cập nhật:
Lượt xem: 1.653

Ngày 26/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra đột xuất công tác tổ chức lễ hội tại tỉnh Ninh Bình.   

Đoàn đã tới kiểm tra tại Di tích đền thờ Vua Đinh-Vua Lê, Khu Du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính, Quần thể khu du lịch Tràng An.

Đoàn công tác đã thị sát, kiểm tra công tác tổ chức, đón tiếp du khách, vệ sinh môi trường, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các lễ hội.

Qua khảo sát thực tế và lắng nghe ý kiến của cán bộ, nhân dân tại các điểm tổ chức lễ hội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ghi nhận những ưu điểm, kết quả bước đầu của Ninh Bình trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội những năm qua.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng lưu ý để chuẩn bị tốt mùa lễ hội 2015, tỉnh Ninh Bình cần chủ động hơn nữa, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra trong lễ hội. 

Ban quản lý các khu di tích không được để các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam xuất hiện trong các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa. Bên cạnh đó, các khu di tích, thờ tự cũng cần xử lý triệt để, không để diễn ra tình trạng đổi tiền lẻ trong lễ hội; không để xảy ra các hiện tượng biến tướng, mê tín dị đoan trong khu vực di tích.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu Ban Tổ chức lễ hội Ninh Bình thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý lễ hội. Trong đó, việc tổ chức lễ hội ở Ninh Bình và các địa phương phải bảo đảm tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện nếp sống văn minh. 

Các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm tham quan du lịch.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đặc biệt nhấn mạnh quy định về việc lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được lãnh đạo cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cần thực hiện nghiêm quy định này, đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Ngay sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý lễ hội năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các sở, ban, ngành trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và Công điện. 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng yêu cầu Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình tổ chức, quản lý lễ hội, thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tại các lễ hội, tiến hành ghi âm, chụp ảnh làm bằng chứng để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm./.

Nguồn: : TTXVN