Hướng dẫn du lịch có trách nhiệm cho hội chợ triển lãm

Cập nhật:
Lượt xem: 10.763

Hướng dẫn Du lịch có Trách nhiệm áp dụng cho Triển lãm và Hội chợ Thương mại Du lịch tại Việt Nam. Thông qua tài liệu này, chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp cho Quý vị một số lời khuyên hữu ích cũng như những chiến lược không tốn nhiều chi phí để giúp làm “xanh” những hội nghị, hội thảo và triển lãm của Quý vị trong tương lai.

Xem chi tiết tài liệu

Nguồn: : ESRT