Bác Hồ thăm một số di tích, thắng cảnh

Cập nhật:
Lượt xem: 6.872

Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong tại Đền Giếng 19/9/1954
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước"

Bác Hồ thăm đình Tân Trào 3/1961 

Bác Hồ về thăm quê năm 1961

Bác Hồ và nhà du hành vũ trụ Ghecman Titop

 thăm vịnh Hạ Long 1962

Bác Hồ thăm Đền Hùng, 1962

Bác Hồ thăm hồ Suối Hai, Sơn Tây, 4/1964

Bác Hồ thăm bia đá ở Văn Miếu

Bác Hồ thăm Côn Sơn, tháng 2/1965