Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với ngành Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 5.002

 Hội thảo quốc gia về phát triển du lịch, diễn ra tại Hà Nội ngày 29/6/2010
nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Du lịch