Tổng cục Du lịch đón các vị khách quốc tế đến Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 4.455

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 2 triệu đến Việt Nam - năm 2000

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 2 triệu đến Việt Nam - năm 2000

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu đến Việt Nam - năm 2005

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu đến Việt Nam - năm 2008

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu đến Việt Nam - năm 2008

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu đến Việt Nam - năm 2008

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Việt Nam - năm 2010

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến Việt Nam - năm 2011