Hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Cập nhật:
Lượt xem: 3.957

(TITC) - Ngày 10/6/2015, Tổng cục Du lịch đã ban hành Công văn số 698/TCDL-KS gửi các cơ sở lưu trú du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch về việc hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 Xem chi tiết Công văn