Trưng bày 50 cổ vật quý tại Bảo tàng Hà Nội

Cập nhật:
Lượt xem: 2.049

50 cổ vật tiêu biểu của vùng đất Thăng Long - Hà Nội hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Ảnh minh họa.(CN)

Các cổ vật tại trưng bày gồm nhiều loại như ấm gốm, nhạc cụ, chân đèn, thạp đồng, trống chậu… trong đó có nhiều cổ vật có niên đại từ thời văn hóa Đông Sơn…Đặc biệt trong gần 50 cổ vật có chuông cổ Thanh Mai đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Bên cạnh đó, Bảo tàng Hà Nội còn trưng bày một số hiện vật được khai quật tại di chỉ Cổ Loa gồm trống đồng Cổ Loa, lưỡi cày đồng, lẫy nỏ đồng, ấm đồng đầu voi và đàn đồng. Đây cũng là những cổ vật đang được Bảo tàng Hà Nội lập hồ sơ để trình hội đồng các cấp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận bảo vật quốc gia.

Được biết, bảo tàng Hà Nội hiện đang lưu trữ khoảng 16.000 hiện vật, trong đó riêng kho cổ vật quý hiếm đã chiếm tới hơn 7.000 hiện vật với đủ loại hình và chất liệu khác nhau. Nếu chỉ tính riêng các sưu tập hiện vật văn hoá khảo cổ học đã chiếm tới hơn 2.000 hiện vật là những sưu tập hiện vật bảo tàng rất có giá trị về khoa học và lịch sử. Trong quá trình nghiên cứu và chỉnh lý hiện vật, bảo tàng Hà Nội đã hình thành các sưu tập như: Sưu tập đồ đá, sưu tập đồ đồng, sưu tập gốm sứ các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn, sưu tập gốm sứ của Trung Quốc, Nhật Bản... Các hiện vật ở đây có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam và văn minh Đông Sơn trong buổi đầu dựng nước. 

Nguồn: : cinet.vn