9 tháng, Thanh Hóa đón 4.767.700 lượt khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.208

9 tháng đầu năm 2015, cùng với việc tăng cường công tác quản lý du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2015, như: Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa, Tuần khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015 – Thanh Hóa, Lễ hội du lịch biển Thanh Hóa... nên các chỉ tiêu về du lịch đều vượt kế hoạch đề ra.

 
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng đầu năm nay, Thanh Hóa đón được 4.767.700 lượt khách, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 86,7% kế hoạch năm 2015 (trong đó, khách quốc tế đạt 95.800 lượt khách, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2014); phục vụ ăn nghỉ 8.770.000 ngày khách, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 89,1% kế hoạch năm 2015 (trong đó khách quốc tế đạt 222.000 ngày khách, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2014); tổng thu du lịch ước đạt 4.637,5 tỷ đồng, tăng  25,6% so với cùng kỳ 2014, đạt 89,6% kế hoạch năm 2015.
 
Riêng thị xã Sầm Sơn, trong 9 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đã đạt 3.505.000 lượt khách, phục vụ ăn nghỉ 6.840.000 ngày khách, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.935 tỷ đồng. Bên cạnh việc tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Lễ hội du lịch biển năm 2015 và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng Năm Du lịch Quốc gia, thị xã Sầm Sơn tiếp tục tạo được chuyển biến trong nhận thức của nhân dân và du khách về tầm quan trọng của ngành kinh tế du lịch, trong đó, phương châm “9 có, 9 không” được xem là một sự đổi mới đột phá của Sầm Sơn trong mùa du lịch 2015.
Nguồn: : Báo Thanh Hóa