Lấy ý kiến cho Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Khách sạn – Xếp hạng”

Cập nhật:
Lượt xem: 10.342

(TITC) – Ngày 14/9/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3841/BVHTTDL-KHCNMT gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc lấy ý kiến đánh giá theo quy định cho Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) “Khách sạn – Xếp hạng” (soát xét TCVN 4391:2009).

Để có căn cứ chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo trên, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch) trước ngày 15/11/2015, theo địa chỉ:

Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch)
Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch

Email: binhvnat@yahoo.com

ĐT: 0903 200 932

Dự thảo TCVN Khách sạn – Xếp hạng

Thuyết minh xây dựng dự thảo TCVN

Mẫu Phiếu trưng cầu ý kiến