Đề xuất giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.662

Để tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch có thêm nguồn vốn tích lũy, mở rộng sản xuất, tăng đầu tư cho tạo cảnh quan, môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, Bộ VHTTDL dự thảo đề xuất với ba nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Không gian xanh - Khách sạn Victoria Cần Thơ (Ảnh: Thanh Tâm/TITC)

Theo đó, Bộ VHTTDL đề xuất giảm 50% tiền thuê đất đối với phần diện tích đất sử dụng cho trồng cây xanh, thảm cỏ, mặt hồ nước tạo cảnh quan, phần diện tích đất cho phòng cháy chữa cháy, phần diện tích đất sử dụng lắp đặt các thiết bị phục vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; giảm tiền thuê đất cho các năm 2011 và 2012 do việc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước tăng cao so với năm 2010 do không có chính sách miễn, giảm tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty kinh doanh du lịch; Nghiên cứu cơ chế để xác định tăng, giảm mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của từng thời kì. Trước mắt đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương xem xét giảm tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất một năm cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh du lịch.

Trước đó, ngày 30/12/2010, Chính phủ ban hành nghị định số 121/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP. Theo đó, tiền thuê đất của các công ty kinh doanh du lịch tăng mạnh, có trường hợp tiền thuê đất năm 2015 được thông báo tăng gấp 19 lần so với trước năm 2010, do tỉ lệ phần trăm tiền thuê đất tăng từ 0,5% lên 1,5% và giá tính tiền thuế đất của các địa phương tăng lên.

Chính phủ cũng đã kịp thời ban hành các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/11/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; theo đó, tiền thuê đất trong các năm 2013 và 2014 được miễn giảm 50% và số phải nộp của mỗi năm không vượt quá 2 lần số phải nộp của năm 2010. Ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP quy định đơn giá thuê đất hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) Giá đất tính thu tiền thuê đất. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP đã điều chỉnh giảm tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất 1 năm từ 1,5% xuống 1% và giao quyền chủ động hơn cho các địa phương trong việc quy định đơn giá thuê đất. Nhưng do giá đất được xác định tăng khi Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2014/NĐ ngày 14/1/2014 nên các doanh nghiệp du lịch phải nộp tiền thuê đất tăng cao, bình quân tăng gấp khoảng 3 lần so với năm 2010. Do đó, một số doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuê đất từ năm 2011, 2012 dẫn đến bị cưỡng chế phong tỏa tài khoản ngân hàng, có trường hợp bị dừng kinh doanh. Số tiền thuê đất phải nộp chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi phí của doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến việc tái đầu tư mở rộng dịch vụ như mở rộng diện tích, mở rộng loại hình dịch vụ cũng như tái đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ để đảm bảo tính cạnh tranh với du lịch quốc tế, ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, làm giảm nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách nhà nước.

Tạ Đình Dũng

Nguồn: : Báo Văn hóa