Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ VIII

Cập nhật:
Lượt xem: 1.795

(TITC) – Sáng 10/01/2016, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ VIII cho 479 nghệ sỹ.

Lễ trao tặng có sự hiện diện của các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách Đảng bộ Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh cùng các nghệ sỹ và gia đình nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, "Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ VIII.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ trao tặng

Chúc mừng các nghệ sỹ được nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao đóng góp của đội ngũ những người có tài năng nghệ thuật, có nhiều cống hiến to lớn, góp phần trực tiếp xây dựng và phát triển nền nghệ thuật cách mạng của đất nước. Chủ tịch nước khẳng định, trong những năm qua, các văn nghệ sỹ đã kế thừa, phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa của dân tộc, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, là những cán bộ, chiến sỹ tài năng trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sỹ, những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang nền nghệ thuật cách mạng, trong đó có những đóng góp tích cực của các Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân cho các nghệ sỹ

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin, truyền thông, truyền bá sản phẩm nghệ thuật, công nghệ giải trí diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, các văn nghệ sỹ sẽ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và phẩm chất đạo đức, kế thừa, phát huy truyền thống vinh quang của văn nghệ cách mạng, của văn hiến Việt Nam, sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, có những tác phẩm mang tầm thời đại, xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, truyền bá các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới, thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"...

Chủ tịch nước mong muốn, các văn nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu cao quý “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các nghệ sỹ trẻ trưởng thành, kế tục xuất sắc truyền thống của các thế hệ cha anh.

Cũng tại Lễ trao tặng, Chủ tịch nước đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ VHTTDL cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các văn nghệ sĩ phát huy tài năng, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, có những đóng góp to lớn hơn nữa cho đất nước...

Đồng chí Phạm Quang Nghị trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú cho các nghệ sỹ

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh cho biết, công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ VIII được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục hồ sơ quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch xét tặng danh hiệu lần thứ VIII do Bộ VHTTDL ban hành. Trước khi Chính phủ phê duyệt, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nhận được 114 hồ sơ đề nghị danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân và 416 hồ sơ cho danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú từ 46 Hội đồng cấp Bộ/ngành/tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú cho các nghệ sỹ

102 Nghệ sỹ Nhân dân và 377 Nghệ sỹ Ưu tú được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu thuộc 7 dân tộc anh em gồm: Kinh, Thái, Ê Đê, Tày, Nùng, Khmer, Cơ Tu. Nghệ sỹ nam cao tuổi nhất được phong tặng lần này là Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Văn Hanh, 89 tuổi, nguyên diễn viên hát Đài Tiếng nói Việt Nam; Nghệ sỹ nữ cao tuổi nhất là Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Thị Tuyết, 85 tuổi, nghệ sỹ ngâm thơ, Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít tuổi nhất là các nghệ sỹ thuộc lĩnh vực múa: Nghệ sỹ Ưu tú Tạ Thùy Chi, Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ VHTTDL; Nghệ sỹ Ưu tú Đàm Hàn Giang, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thuộc Bộ VHTTDL; Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Linh Nga, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Thành phố Hồ Chí Minh. Cả 3 nghệ sỹ này đều 30 tuổi.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú cho các nghệ sỹ

Sau lễ trao tặng danh hiệu lần thứ VIII này, cả nước có 368 NSND và 1.979 NSƯT trên các lĩnh vực: âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn hóa dân gian, văn học, phát thanh - truyền hình.

Tin, ảnh: Hương Lê