Bộ VHTTDL ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử

Cập nhật:
Lượt xem: 4.738

(TITC) – Ngày 25/12/2015, Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 4558/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên.

Xem chi tiết văn bản