Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Cập nhật:
Lượt xem: 4.079

Ngày 4/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Xem chi tiết văn bản