Thông báo về việc đăng ký học sau đại học tại Nga năm 2016

Cập nhật:
Lượt xem: 6.051

(TITC) – Ngày 26/2/2016, Tổng cục Du lịch đã ban hành công văn số 158/TCDL-TCCB thông báo về việc đăng ký học sau đại học tại Nga năm 2016.

Xem chi tiết Công văn