Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn – Xếp hạng

Cập nhật:
Lượt xem: 12.005

(TITC) – Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 4095/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn – Xếp hạng.

Cùng ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định số 4045/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2009 Khách sạn – Xếp hạng.

 

Xem chi tiết Quyết định 4095/QĐ-BKHCN

 

Xem chi tiết Quyết định 4045/QĐ-BKHCN

 

TCVN 4391:2015