Chính phủ ban hành Nghị định mới trong lĩnh vực Thống kê

Cập nhật:
Lượt xem: 3.712

(TITC) – Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê và Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Xem chi tiết Nghị định 94

Xem chi tiết Nghị định 95