Tham vấn Dự thảo tài liệu “Hướng dẫn thực hành phát triển bền vững Du lịch Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu”

Cập nhật:
Lượt xem: 1.559

Ngày 10/8/2016, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo tài liệu “Hướng dẫn thực hành phát triển bền vững Du lịch Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu”. 

Nhằm nâng cao năng lực cho Tổng cục Du lịch trong việc xây dựng chính sách và lập kế hoạch hành động, nhóm chuyên gia quốc tế và trong nước của Dự án EU-ESRT đã xây dựng Dự thảo tài liệu “Hướng dẫn thực hành phát triển bền vững Du lịch Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu” dựa trên các ý kiến tham vấn trước đó của các cơ quan có liên quan và khối doanh nghiệp du lịch tại khu vực Duyên hải miền Trung.

Dó đó, Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin về Dự thảo tài liệu và tiếp tục tham vấn ý kiến của các bên có liên quan, đồng thời xác định các hành động ưu tiên liên quan đến biến đổi khí hậu, phục vụ công tác xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch từ năm 2017.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự đã thảo luận và đưa ra các ý kiến về các biện pháp giảm thiểu, thích ứng về biến đổi khí hậu, phù hợp với thực tế triển khai tại các đơn vị của mình.

Dự kiến, ngày 17/8/2016 tới đây, Hội nghị "Việt Nam hướng tới du lịch bền vững trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu toàn cầu" sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Nguồn: : esrt.vn