Bàn giao kết quả hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT cho bốn tỉnh Bắc miền Trung

Cập nhật:
Lượt xem: 840

Ngày 14/9, tại TP. Vinh (Nghệ An), Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (Dự án EU-ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ) đã bàn giao các kết quả hỗ trợ kỹ thuật của Dự án cho bốn tỉnh Bắc miền Trung gồm: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình trước khi Dự án kết thúc hoạt động vào tháng 11/2016.

Bàn giao kết quả hỗ trợ kỹ thuật của Dự án cho bốn tỉnh Bắc Miền Trung. (Ảnh: Dự án EU-ESRT cung cấp)

Từ tháng 2/2016, Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm tại khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung bằng năm nhóm hoạt động: Tăng cường quản lý điểm đến; Chiến lược và kế hoạch hành động quản lý điểm đến; Ưu tiên, phân cụm và kết nối sản phẩm; Bản đồ du lịch, Bộ Quy tắc ứng xử Du lịch có trách nhiệm và Hỗ trợ nguồn nhân lực.

Tại phiên họp tổ chức tại Vinh vào ngày 14/9/2016, Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã bàn giao tổng cộng 14 bộ tài liệu kỹ thuật cho đại diện bốn tỉnh để các địa phương có thể áp dụng trong công tác quản lý, phát triển du lịch bền vững và có trách nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ Ban Hợp tác và Phát triển của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đánh giá, khu vực bốn tỉnh Bắc miền Trung đã thành công trong việc thu hút khách du lịch nội địa cùng một số dự án đầu tư du lịch lớn. Cách tiếp cận hợp tác mang tính khu vực sẽ khuyến khích khách du lịch kéo dài thời gian lưu trú và quay trở lại. Bà Hằng cho rằng, để làm được việc này, điểm đến phải có một cơ chế hợp tác thực sự và chặt chẽ giữa các doanh nghiệp du lịch và khu vực nhà nước. Với sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, cơ chế hợp tác này đã được cải thiện và tạo ra được những kết quả và những sự tiến bộ đáng kể cho khu vực. Bà Hằng cũng hy vọng các tỉnh sẽ tiếp tục duy trì bền vững các kết quả của Dự án sau khi Dự án kết thúc vào tháng 11/2016.

Ngoài khu vực Bắc miền Trung, Dự án EU-ESRT cũng hỗ trợ một số khu vực bao gồm 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, 3 tỉnh Duyên hải miền Trung và 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Theo mô hình Tổ chức Quản lý Điểm đến mà Dự án triển khai, các bên liên quan trong khu vực Nhà nước và Tư nhân được kết nối, tham gia để thiết lập đối thoại công - tư ở cấp độ điểm đến và tăng cường khả năng cạnh tranh của du lịch./.

Nguồn: : ĐCSVN