Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 12.539

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2017 ước đạt 1.007.238 lượt, tăng 12,3% so với tháng 12/2016 và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 1/2017
(Lượt khách)

Tháng 1/2017 so với tháng trước (%)

Tháng 1/2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.007.238 112,3 123,6
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 834.975 116,7 126,6
2. Đường biển 18.340 52,3 81,3
3. Đường bộ 153.923 104,8 115,5
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 680.231 104,3 127,8
Trung Quốc 247.621 114,3 167,9
Lào 10.594 92,0 141,7
Campuchia 18.012 102,4 134,9
Đài Loan 39.495 93,9 117,3
Thái Lan 29.015 105,0 116,7
Hàn Quốc 171.932 111,5 115,1
Philippin 9.889 109,9 113,8
Indonesia 6.990 106,5 113,5
Malaisia 32.471 67,2 110,8
Hồng Kông 2.984 105,6 104,7
Nhật 66.394 104,4 104,0
Singapore 22.259 65,7 102,5
Các nước khác thuộc châu Á 22.575 122,4 96,0
2. Châu Mỹ 90.687 143,9 117,5
Canada 15.712 132,8 117,4
Mỹ 67.262 144,8 117,2
Các nước khác thuộc châu Mỹ 7.713 163,2 119,9
3. Châu Âu 183.631 123,4 117,7
Nga 58.586 116,7 136,5
Bỉ 2.498 120,2 127,6
Thụy Điển 8.567 213,4 127,3
Tây Ban Nha 4.127 97,8 127,2
Hà Lan 6.522 126,3 124,0
Phần Lan 3.570 161,3 118,0
Đức 18.415 119,7 111,7
Italy 6.812 166,8 111,5
Thụy Sỹ 3.918 145,1 111,3
Anh 24.094 124,9 110,3
Đan Mạch 3.791 167,8 110,2
Pháp 21.601 107,7 104,6
Na Uy 2.334 132,8 98,3
Các nước khác thuộc châu Âu 18.796 122,0 102,0
4. Châu Úc 48.704 164,1 104,1
New Zealand 4.490 162,2 120,8
Úc 44.143 164,4 104,0
Các nước khác thuộc châu Úc 71 114,5 11,3
5. Châu Phi 3.985 114,0 135,6

 

Nguồn: : Tổng cục Thống kê