Long An: Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Làm Chay

Cập nhật:
Lượt xem: 2.244

Lễ hội Làm Chay năm nay được tổ chức trong 3 ngày 10, 11 và 12/2/2017, tức ngày 14, 15 và 16 tháng Giêng âm lịch.

Sau nhiều năm hoàn thiện hồ sơ, cuối năm 2015, đình Tân Xuân (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) được công nhận là Di sản văn hóa vật thể và Lễ hội Làm Chay là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ảnh: nguồn Internet

Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Làm Chay năm nay, Ban Tổ chức lễ hội huyện Châu Thành có 31 thành viên họp bàn và đề ra kế hoạch chuẩn bị, trong đó, huyện thành lập 19 tiểu ban, các tổ lo việc tổ chức phần lễ và phần hội; phân công người phụ trách từng phần việc: Làm cổng chào, sân lễ, Ông Tiêu, ghe đăng, xe hoa, hậu cần, tổ chức các trò chơi dân gian, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và an ninh, trật tự trong lễ hội. 

Lễ hội năm nay hứa hẹn có nhiều nét mới, quy mô và đẹp hơn, số lượng người dân địa phương tham gia phục vụ lễ hội, khách thập phương về hành hương cũng đông hơn. Song song với việc chuẩn bị tổ chức Lễ hội Làm Chay năm nay, với phương châm xã hội hóa, Ban Tổ chức lễ hội thành lập Ban Vận động đóng góp xây dựng công trình trùng tu đình Tân Xuân, công trình có ý nghĩa đặc biệt về tâm linh đối với người dân địa phương.

Nguồn: : Báo Long An