Thông báo thi tuyển viên chức

Cập nhật:
Lượt xem: 7.104

(TITC) – Tổng cục Du lịch thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Tổng cục Du lịch.

Xem chi tiết văn bản

Đơn đăng ký dự tuyển