Bộ VHTTDL ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 5.407

(TITC) - Ngày 2/3/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Xem chi tiết văn bản