Bộ VHTTDL thông báo về việc tổ chức ôn thi, thi tuyển công chức năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 4.554

(TITC) – Ngày 27/3/2017, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1225/BVHTTDL-TCCB về việc tổ chức ôn thi, thi tuyển công chức năm 2017.

Xem chi tiết văn bản