Thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 5.064

(TITC) - Tổng cục Du lịch thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch năm 2017.

Xem chi tiết văn bản