Mường La (Sơn La): Hỗ trợ 6 tỷ đồng xây dựng khu du lịch cộng đồng bản Lướt

Cập nhật:
Lượt xem: 1.983

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch, huyện Mường La đã có những chính sách khuyến khích phát triển đa dạng hóa các loại hình du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Bản làng Ngọc Chiến (Ảnh: Hương Lê/TITC)

Trong đó, ưu tiên đầu tư cho xã Ngọc Chiến để khai thác thế mạnh phát triển du lịch, như: Thủy điện Nậm Chiến, di tích lịch sử Đồn Mường Chiến, suối nước nóng bản Lướt, hang động và cánh đồng Mường Chiến, cây Samu nghìn tuổi và nét văn hóa hát then, lễ hội mừng cơm mới...

Hiện nay, huyện Mường La đang tập trung triển khai dự án hỗ trợ xây dựng du lịch cộng đồng bản Lướt, xã Ngọc Chiến, với tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn, khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo dự án khởi công đúng tiến độ.

Phan Trang

Nguồn: : Báo Sơn La