Theo dõi tình hình Ca-ta để bảo đảm an toàn cho khách du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.229

(TITC) – Ngày 21/6/2017, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 726/TCDL-LH gửi Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Hiệp hội Lữ hành Việt Nam về việc theo dõi tình hình Ca-ta ảnh hưởng đến du lịch.

Xem chi tiết văn bản