Lào Cai ban hành kế hoạch triển khai đề án “Phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020” năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 844

(TITC) – Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 192/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020” năm 2017 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo phát triển du lịch hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ruộng bậc thang ở Y Tý Lào Cai

Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2017, Lào Cai đón 3.100.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 760.000 lượt, khách nội địa đạt 2.340.000 lượt; Tổng thu du lịch là 8.559 tỷ đồng; Tổng số lao động làm việc liên quan đến dịch vụ du lịch đạt 14.600 người, trong đó lao động trực tiếp là 7.884 người; Tổng số hướng dẫn viên và thuyết minh viên là 570 người.

Để thực hiện mục tiêu trên, năm 2017, Lào Cai sẽ nỗ lực làm tốt vai trò của tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với các hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước; chủ động kết nối tour, tuyến du lịch Lào Cai với các tỉnh, thành phố trong nước và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chú trọng phát triển dịch vụ và sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của địa phương như du lịch cộng đồng, du lịch gắn với các Di sản văn hóa ruộng bậc thang, phiên chợ vùng cao, du lịch tâm linh dọc sông Hồng, du lịch chuyên đề về Hoa trong chương trình du lịch “Sắc hoa Tây Bắc”, du lịch chinh phục đỉnh cao, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực…

Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch. Đồng thời tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức khác nhau như tham gia gian hàng trưng bày tại các hội chợ du lịch lớn trong nước và quốc tế, những ngày văn hóa tại nước ngoài; Truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng những sự kiện lớn của tỉnh trong năm; In ấn, phát hành băng rôn quảng bá sự kiện, tập gấp, bản đồ du lịch; Tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip vào khảo sát sản phẩm du lịch mới, tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh.

Để tạo điều kiện cho du lịch phát triển, trong năm 2017, Lào Cai tiếp tục triển khai nâng cấp, xây dựng các trục đường từ thị trấn Sa Pa đến các thôn, bản, làng và xây dựng Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Lào Cai tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai.

Cùng với đó, xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch, chiến lược như triển khai Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030 và xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch; Phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể du lịch Bắc Hà đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn 2030…

Hương Lê